Εδώ μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις για τρέχουσες δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας καθώς και σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εκπαιδευτική νομοθεσία.