Εδώ μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις για τρέχουσες δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας.